Vítáme Vás na stránkách projektu Fakulty Sportovních Studií Masarykovy univerzity, který vznikl ve spolupráci s Boty J Hanák R, s.r.o. Tento projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

První kroky: Analýza chůze zdravých batolat a batolat s diagnostikovanou valgozitou kotníků a vliv speciální obuvi

Děkujeme za Váš zájem zúčastnit se projektu, jehož cílem je testování vlivu biomechanické obuvi na parametry chůze u dětí s valgozitou kotníků v období prvních kroků. Valgozita kotníků je častou diagnózou a výsledky projektu umožní stanovit parametry obuvi vhodné pro tyto děti.

Batolata

Předpokládáme účast 100 batolat: 50 batolat bez ortopedických problémů a 50 batolat s diagnostikovanou valgozitou kotníků. Polovina měřených batolat obdrží zdarma testovanou obuv v několika velikostech, aby ji děti po celou dobu trvání výzkumu mohly pravidelně nosit. Ostatní budou používat svoji běžnou obuv.

První měření proběhne v průběhu prvního měsíce od prvních samostatných kroků, druhé po 3 měsících a poslední měření proběhne 7 měsíců od prvních kroků.

Na měření se objednáte vyplněním dotazníku a přihlášením se na jeden z termínů měření. Měření probíhá vždy ve čtvrtek od 9 do 14h na Fakultě Sportovních Studií Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno 62500.

Pro rodiče zapojených dětí nabízíme zdarma analýzu složení těla pomocí přístroje InBody 770.

Biomechanická obuv

Biomechanická obuv J HANÁK R s.r.o. (http://www.botyhanak.cz/), která bude zdarma poskytnuta 25 batolatům s vrozenou valgozitou kotníků a 25 batolatům bez ortopedických problémů účastnícím se projektu, má specifickou stélku s oválným snížením v oblasti prvního metatarzálního kloubu pro uvolnění tlaku na sezamské kůstky a současně pro aktivaci palce při lokomoci.

Průběh měření

V rámci projektu proběhnou tři měření na Fakultě Sportovních Studií Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno 625 00 (mapa). Měření probíhá vždy ve čtvrtek od 9 do 14h. První měření proběhne v průběhu prvního měsíce od prvních samostatných kroků dítěte, druhé po 3 měsících a poslední po 7 měsících od první samostatné chůze.

Budeme sledovat vývoj prvních krůčků, a to porovnáním chůze po měřicí desce v prostoru snímaném kamerami, které umožní stanovit rozsahy pohybu v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu a dynamiku odvíjení chodidla. Měření probíhá v plíně a body a zabere (podle nálady dítěte) přibližně 20 minut.

Kontaktní osoba

Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
Email: gimunova@fsps.muni.cz
Tel.: +420 725 793 036