Informace pro účastníka výzkumu

Cílem projektu je porovnat vývoj chůze u skupiny batolat bez ortopedických problémů a batolat s diagnostikovanou valgozitou kotníků.

Doba trvání: Nábor batolat probíhá od května 2019 do února 2020. Účast na každém měření Vám zabere přibližně 20 minut. 10 minut probíhá antropometrické měření (hmotnost, výška), snímek zatížení chodidla a postavení patní kosti při stoji na PodoCamu a sbírání osobních údajů, poté následuje měření chůze.

Průběh výzkumu: Laboratorní vyšetření Vašeho dítěte se bude skládat z kinematické analýzy chůze, při které se snímá daný pohyb – tedy chůze batolete, pomocí kamerového systému, a dynamické analýzy chůze, při které se zjišťuje zatížení chodidla v průběhu chůze pomocí měřicí desky (papilární linie nejsou viditelné). V oblasti snímané kamerovým systémem dítě projde v přiléhavém body, nebo pleně. Získaná videa budou uchovávána na zabezpečeném místě UVT MU.

Skupina zdravých batolat i batolat s diagnostikovanou valgozitou kotníků se zúčastní 3x měření na FSpS MU, první měření proběhne v období prvních kroků, následná měření budou realizována po 3 a 7 měsících od prvních kroků. Laboratorní měření budou provedena na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity ( FSpS MU), Laboratoř biomotoriky, Kamenice 5, Brno-Bohunice.

Zdravotní rizika testování: Žádná zdravotní rizika laboratorního vyšetření nejsou známa. Vyšetření je nebolestivé. V předchozím výzkumu testované obuvi, který byl provedený na populaci dospělých žen, nebyla zjištěna žádná zdravotní rizika nošení testované obuvi.

Nakládání s osobními údaji: Získané údaje budou použity výhradně pro výzkumné účely. Při zpracovaní a interpretaci výsledků bude použita identifikace osob číselnými kódy. Informované souhlasy účastníků projektu budou uloženy na uzamčeném místě v laboratoři biomotoriky FSpS MU. Přístup k těmto dokumentům, s podmínkou mlčenlivosti, budou mít pouze řešitelé projektu a kontrolní orgány.

Podmínky účasti na výzkumu: Vaše účast na vyšetření chůze je dobrovolná a je možné z výzkumu odstoupit, nejpozději však do 1 roku ode dne prvního měření, kdy plánujeme publikaci výsledků ve vědeckých časopisech. Kontaktní informace nebudou použity k oslovování s nabídkou dalších výzkumů. Projekt byl schválen Etickou komisí Masarykovy univerzity.

Pro rodiče zapojených dětí nabízíme zdarma analýzu složení těla pomocí přístroje InBody 770.

Zatížení chodidla v období první chůze